Top
 
Probiotik.hr / Listeria Swab

Listeria bris

Bris za dokazivanje prisutnosti Listeria spp. na radnim površinama i proizvodima.

Dizajniran je za korištenje uz tradicionalne selektivne metode kako bi se poboljšao sustav kvalitete i smanjio rizik za kontaminaciju bakterijama iz roda Listeria.

Ovaj dijagnostički test je jednostavan za upotrebu i može se koristiti bilo gdje u okolišu te za ispitivanje hrane u kojoj bi prisutnost Listeria spp. bila opasna. Listeria spp., a posebno Listeria monocitogenes prepoznata je kao najvažniji patogen u prehrambenoj industriji pa regulatorna tijela diljem svijeta inzistiraju na odsustvu Listeria spp. u svim prehrambenim proizvodima.

Dostupna su pakiranja od 25 i 100 briseva.

Listeria Swab

OVAJ PROIZVOD
VAS ZANIMA?

Kontaktirajte nas i saznajte više informacija

KONTAKT