Top
 
Probiotik.hr / Eclipse

Eclipse

Test širokog spektra dizajniran za kvalitativno određivanje prisutnosti antibiotika u mlijeku u koncentracijama iznad preporučenih najvećih dopuštenih količina (Maximum Residue Limits – MRL) i detekciju inhibitora.

eclpse slika

OVAJ PROIZVOD
VAS ZANIMA?

Kontaktirajte nas i saznajte više informacija

KONTAKT