Top
 
Probiotik.hr / Bomeometar

Areometar/Bomeometar

Uređaj ili mjerni instrument za mjerenje slanosti otopina (gustoće tekućina).

Sastoji se od staklene cijevi koja je pri dnu proširena, tzv. trbuha koji sadrži uteg (npr. olovna sačma i dr.), a pri vrhu se sužava u tzv. vrat na kojem se nalazi mjerna ljestvica označena najčešće u stupnjevima Baumea. Oznake najvećih gustoća nalaze se na donjem dijelu, a najmanjih na gornjem dijelu skale.

Bomeometar
Bomeometar

OVAJ PROIZVOD
VAS ZANIMA?

Kontaktirajte nas i saznajte više informacija

KONTAKT