Mlijeko je nezamjenjivi jedinstveni prirodni proizvod - tekući bijeli rudnik hranjivih tvari. Zbog toga mlijeko i mliječni proizvodi zauzimaju značajno mjesto u prehrani svih kategorija potrošača. To je ujedno i jedan od najvažnijih zahtjeva da mlijeko i proizvodi od mlijeka budu kvalitetni, zdravstveno sigurni, raznovrsni i privlačni za potrošače. Kvaliteta, zdravstvena sigurnost i privlačnost mliječnih proizvoda u mnogome ovisi o kvaliteti sirovine - mlijeka, primijenjenom procesu proizvodnje, korištenim procesnim uređajima, dodatcima ali i primijenjenim čistim mikrobiološkim kulturama - starterima.

ULAZ